Boss Holiday ระเบียบการเข้าเมือง
ReadyPlanet.com
dot dot


ระเบียบการเข้าเมือง

 

ตั้งแต่วันที่11 ตุลาคม 2565เป็นต้นไป รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดให้ 

68 ประเทศ / ภูมิภาค ประเทศไทยก็เป็น 1 ในนั้น กลับมาดำเนินนโยบายยกเว้นวีซ่า หลังจากที่มีการระงับนโยบายการยกเว้นวีซ่าชั่วคราว เนื่องจากมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าโดยที่ไม่ต้องกักตัว

1.ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น แสดงเอกสารการฉีดวัคซีน3เข็ม 

ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม (รวมวัคซีนเชื้อสายจีนด้วย)

หากไม่ได้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มตามที่แจ้ง ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น 72 ชม./ไม่ต้องกักตัว แบบฟอร์มในการตรวจ RT-PCR เป็นภาษาญี่ปุ่น

2. พร้อมโหลดแอป My sos ก่อนเข้าญี่ปุ่นตามขั้นตอน ให้เตรียมข้อมูลผลการฉีดวัคซีนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ผลการตรวจ RT-PCRไว้ ทำทีละขั้นตอน 

หากเอกสารยังไม่ครบโหลดข้อมูลบางส่วนเข้าไปก่อนได้ 

ทำให้ครบหน้าจอจะเป็นสีน้ำเงิน (เด็ก ๆ ฉีดไม่ครบโดส แสดงหลักฐานของพ่อแม่แทนได้) 

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.