ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


Betong,เบตง article
วันที่ 27/07/2022   19:41:04

บินตรงเบตง 3คืน 4 วัน

วันแรก บินตรงไปเบตง เที่ยวสวนหมื่นบุปผา อุโมงค์ปิยะมิตร บ่อน้ำร้อนเบตง ทานไก่สับเบตง
วันที่สอง จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ทานบะหมี่เบตง ทะเลสาบฮาลาบาลา บ้านจุฬาภรณ์ฯ10 
วันที่สาม วัดกวนอิม วัดเบตง ถ่ายรูปคู่ป้ายใต้สุดแดนสยาม ชมสตรีทอาร์ตเบตง หอนาฬิกาเบตง ชมอุโมงค์เบตงมงคงฤทธิ์
วันที่สี่ แวะร้านขายของฝาก ร้านวุ้นดำ กม.4 กลับกรุงเทพ

ราคาท่านละ 10,900B รวมทุกอย่างในรายการ อาหาร 9 มื้อ ไม่รวมทิปไกด์คนขับคนละ 400B
ทัวร์ในประเทศ

พัทยาเกาะล้านเดย์ทริป วันที่ 27/07/2022   20:55:10 article
ลพบุรี สระบุรีเดย์ทริป วันที่ 27/07/2022   19:43:50 article
นครนายกมีที่เที่ยวมากกว่าที่เคยไป วันที่ 06/07/2022   15:21:02 article
ลาวรถไฟหัวกระสุนท่านละ 16,500B วันที่ 27/07/2022   13:34:59 article
Trad,Unseen Trad ตราด วันที่ 06/07/2022   15:23:58Copyright © 2011 All Rights Reserved.