ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot


นครนายกมีที่เที่ยวมากกว่าที่เคยไป article
วันที่ 06/07/2022   15:21:02

 

เที่ยวเมืองรองต้องนครนายก

เมืองในฝันใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ 

จังหวัดนครนายก ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 107 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 1,326,250 ไร่ เป็นเมืองที่มีขนาดไม่ใหญ่ เงียบสงบ เหมาะกับการอยู่อาศัยและท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นเมืองในฝันใกล้กรุงซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เช่น น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง อุทยานวังตะไคร้ เขือนขุนด่านปราการชล วัดพราหมณี อุทยานพระพิฆเนศ กิจกรรมผจญภัย
ต่าง ๆด้วยความหลากหลายของจังหวัดในภาคตะวันออกแห่งนี้ จังหวัดนครนายกจึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทุกวัยได้
หลากสไตล์

06.45 . คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายที่ร้านครัวพี่เล็กหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง 

07.00 . ออกเดินทางมุ่งสู่ จ.นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุงเทพ ภูเขางาม น้ำตกสวย้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

08.00 . ä รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านกาแฟในสวน คลอง 15

ทานอาหารเช้าพร้อมชื่นชมธรรมชาติ ในบรรยากาศริมคลอง ชมต้นไม้
ท่านสามารถซื้อต้นไม้ได้หลากหลายชนิด

 

09.30 . ออกเดินทางไปยัง วัดคีรีวัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นวัดเก่าแก่ มีพระแก้วมรกตองค์จำลองขนาดใหญ่ ทำจากเรซิน ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารบนยอดเขา ในสมัยก่อนวัดนี้เคยอยู่กลางทุ่งมาก่อน และได้ย้ายวัดไปอยู่ที่เขากะเหรี่ยง เดิมชื่อ วัดสว่างอารมณ์ ต่อมาวัดนี้จึงได้ย้ายไปอยู่ที่ภูเขาแห่งใหม่ และตั้งชื่อวัดใหม่ว่า วัดคีรีวัน วัดนี้มีศิลปะสถาปัตยกรรมแบบขอมประดับตกแต่งอยู่ด้วย 

11:00 . ออกเดินทางไปยังจุดลงเรือ เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อยืด กางเกงขาสั้นพร้อมเปียก

จากนั้นเดินทางไปลงเรือล่องแก่ง เราจะล่องแก่งเรือยาง ไปตามล้ำนครนายกระยะทาง 8 กิโลเมตร สัมผัสความตื่นเต้น โต้คลื่นผ่านแก่งน้อยใหญ่ การล่องแก่งแม่น้ำนครนายกนั้น ระดับความยากง่ายขึ้นอยู่กับฤดูกาล แต่อยู่ในระดับ 2-3 ซึ่งอยู่ในระดับเบื้องต้น จึงเป็นกิจกรรมที่ เหมาะกับ ทุกเพศ ทุกวัย

12.30 . ล่องแก่งเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้า ออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังรี

13:00  . ä รับประทานอาหารกลางวันพื้นถิ่น ณ บ้านวังรี

จากนั้นท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังรี ที่นี่เป็นชุมชนเข้มแข็งที่รวมตัวกันสร้างการท่องเที่ยวชุมชนขึ้นมา กิจกรรมไหว้พรทองคำ 

ชมสวนดอกดาหลา, ชิมยำดอกดาหลา และวิธีทำจานกาบหมาก

15.30 . จากนั้น แวะชมทิวทัศน์อันงดงามเหนือ เขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างขึ้นตามแนวพระราชดริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์เรื่องการจัดสรรทรัพยากรน้ำของชาวนครนายก และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเขื่อนคอนกรีตบดอัดที่ยาวที่สุดในโลก โดยมีความยาวรวม 2,594 เมตร สูง 93 เมตร มีความจุน้ำ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร 

16.30 . ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะร้านของฝาก

17:00 . ให้ท่านแวะซื้อของฝากฝากคนที่บ้าน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ จ. นครนายก

19.30 . เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยน เพิ่มหรือลดเวลาได้ แต่ยังคงสถานที่ท่องเที่ยวตามที่เสนอ ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก**

 

ทัวร์ในประเทศ

พัทยาเกาะล้านเดย์ทริป วันที่ 27/07/2022   20:55:10 article
ลพบุรี สระบุรีเดย์ทริป วันที่ 27/07/2022   19:43:50 article
ลาวรถไฟหัวกระสุนท่านละ 16,500B วันที่ 27/07/2022   13:34:59 article
Betong,เบตง วันที่ 27/07/2022   19:41:04 article
Trad,Unseen Trad ตราด วันที่ 06/07/2022   15:23:58Copyright © 2011 All Rights Reserved.