BOSS HOLIDAY

ประเภทของบัตรที่สั่งซื้อสั่งจองได้ 

A  :   บัตรสวนสนุก+บัตรด่วน
1. บัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ ญี่ปุ่น และบัตรทางด่วนพิเศษเอ็กซ์เพรสพาส (Express Pass
2.  เทศกาลคืนหลอนฮาโลวีน 2023] บัตรเข้าสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ + บัตร Express Pass
3.  เข้าได้หลังวันที่ 6 พ.ย. 2023 -  บัตรเข้า Universal Studios Japan และบัตร Express Pass

 

B :  บัตรด่วน 

1.   บัตร Express Pass | Universal Studios Japan
2.  [เข้าหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน 2023] บัตร Universal Studios Japan Express Pass

 

หมายเหตุ :   1. ราคาคิดเป็นราคาผู้ใหญ่เท่านั้น

                      2. ไม่สามารถยกเลิกจองได้ทุกกรณี 

                     3.  ราคาแต่ละช่วงไม่เท่ากัน ต้องเช็ควันต่อวัน