เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

เรือสำราญ

/

ล่องเรือสำราญ Perfect Trip โดย Norwegian Bliss เส้นทาง อลาสก้า 11วัน 8คืน (BR)

ล่องเรือสำราญ Perfect Trip โดย Norwegian Bliss เส้นทาง อลาสก้า 11วัน 8คืน (BR)

ล่องเรือสำราญ Perfect Trip โดย Norwegian Bliss เส้นทาง อลาสก้า 11วัน 8คืน (BR)

ล่องเรือสำราญ Perfect Trip โดย Norwegian Bliss เส้นทาง อลาสก้า 11วัน 8คืน (BR)

รหัสทัวร์

CRU_0204

ประเภท

รวมตั๋วเครื่องบิน (Eva Air)

กำหนดการเดินทาง

11 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68

จำนวนวัน

11วัน 8คืน

ราคาเริ่มต้น

189,900 บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Norwegian Bliss

Norwegian Bliss

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ประเภทห้องพัก

พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

เด็กทารก

พักเดี่ยว

11 ต.ค. 68 - 21 ต.ค. 68

ประเภทห้องพัก

Interior Cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

189,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

ประเภทห้องพัก

Balcony Cabin

พักห้องละ 2 ท่าน

209,900

ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4

-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

-

เด็กทารก

-

พักเดี่ยว

-

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง

แพคเกจเรือสำราญคล้ายกัน