เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

ทัวร์จีน

/

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ดูหมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 6วัน 5คืน (MU)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ดูหมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 6วัน 5คืน (MU)

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ดูหมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 6วัน 5คืน (MU)

เที่ยวจีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ดูหมีแพนด้า สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู 6วัน 5คืน ชมโชว์ทิเบต เมนูพิเศษ สุกี้หมาล่าเสฉวน ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานแห่งชาติจิ๋วจ้ายโกว นั่งกระเช้าขึ้นชมอุทยานแห่งชาติหวงหลง ชมความน่ารักของน้องหมีแพนด้า ช้อปปิ้งถนนซุนซีสู่+POP MARTสุดน่ารัก

รหัสทัวร์

CN_MU00133

ประเทศ

จีน

กำหนดการเดินทาง

11 ก.ย. 67 - 22 ต.ค. 67

จำนวนวัน

6วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

31,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

China Eastern

ก.ย. 67

31,900฿

11-16

31,900฿

12-17

32,900฿

18-23

32,900฿

20-25

ต.ค. 67

35,900฿

09-14

35,900฿

15-20

35,900฿

16-21

35,900฿

17-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67

31,900

31,900

31,900

6,000

-

-

21

12 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67

31,900

31,900

31,900

6,000

-

-

21

18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67

32,900

32,900

32,900

6,000

-

-

21

20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67

32,900

32,900

32,900

6,000

-

-

21

09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

35,900

35,900

35,900

6,000

-

-

21

15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67

35,900

35,900

35,900

6,000

-

-

21

16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67

35,900

35,900

35,900

6,000

-

-

21

17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67

35,900

35,900

35,900

6,000

-

-

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเฉิงตูเทียนฟู่

Day : 2

เฉิงตู – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – จิ่วจ้ายโกว

Day : 3

อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ใช้รถเวียนของอุทยาน) – ชมโชว์ทิเบต

Day : 4

อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น+รถแบตเตอรี่ 1 ขา) – เมืองตูเจียงเยี่ยน

Day : 5

เมืองตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถกอล์ฟ) – เฉิงตู – สวนสวรรค์ดอกไม้สี่ฤดู Manhua Manor – วัดต้อฉือ – ช้อปปิ้งถนนไท่กู่หลี – ช้อปปิ้งถนนชุนซีลู่ – ชมหมีแพนด้ายักษ์ปีนตึกIFS + ร้าน POP MART *เมนูพิเศษสุกี้หมาล่าต้นตำรับเสฉวน

Day : 6

ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – สนามบินเฉิงตู ภูมิ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 9 ครั้ง