เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

มัลดีฟส์

/

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

แพ็กเกจมัลดีฟส์ Adarna Prestige Vadoo 3วัน 2คืน

รหัสทัวร์

PKG_0214

สถานที่

มัลดีฟส์

กำหนดการเดินทาง

20 มี.ค. 67 - 31 ต.ค. 67

จำนวนวัน

3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น

29,900บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

3 Days 2 Nights

4 Days 3 Nights

5 Days 4 Nights

สถานะ

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

35,900

4 Days 3 Nights

52,900

5 Days 4 Nights

69,600

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

39,900

4 Days 3 Nights

58,900

5 Days 4 Nights

77,900

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

41,900

4 Days 3 Nights

61,900

5 Days 4 Nights

81,100

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (Now - 30 Apr 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

31,900

4 Days 3 Nights

46,500

5 Days 4 Nights

61,000

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

36,200

4 Days 3 Nights

51,800

5 Days 4 Nights

70,300

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

37,900

4 Days 3 Nights

55,800

5 Days 4 Nights

73,400

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 May - 31 July 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

29,900

4 Days 3 Nights

43,700

5 Days 4 Nights

56,900

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

33,900

4 Days 3 Nights

49,900

5 Days 4 Nights

65,200

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

35,900

4 Days 3 Nights

52,900

5 Days 4 Nights

69,300

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 Aug - 30 Sep 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

Sunrise Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

32,900

4 Days 3 Nights

48,900

5 Days 4 Nights

64,100

Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

36,900

4 Days 3 Nights

54,300

5 Days 4 Nights

71,400

Honeymoon Villas with Private Pool & Jacuzzi (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

38,900

4 Days 3 Nights

57,900

5 Days 4 Nights

75,600

Extra Adult 18 ปีขึ้นไป (1 - 31 Oct 24)

3 Days 2 Nights

25,900

4 Days 3 Nights

37,500

5 Days 4 Nights

48,900

ไฮไลท์

Free 45-minute Spa (มูลค่า 7,000 บาท) หรือ Beach Dinner Set Up

Free Sunset Cruise

Free upgrade to Sunset Water Villa with Private Pool & Jacuzzi

Snack และเครื่องดื่มใน List All Inclusive บริการถึง Departure จากรีสอร์ท

ราคาพิเศษสำหรับ Floating Breakfast เพียง USD 75

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

กรุงเทพฯ – มาเล่ (มัลดีฟส์)

Day 2

มัลดีฟส์

Day 3

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง