เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI AKITA SENDAI AUTUMN 7วัน 5คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI AKITA SENDAI AUTUMN 7วัน 5คืน (JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น AOMORI AKITA SENDAI AUTUMN 7วัน 5คืน (JL)

เที่ยวญี่ปุ่น AOMORI AKITA SENDAI AUTUMN 7วัน 5คืน เปิดประสบการณ์นั่งกระเช้า ชมใบไม้เปลี่ยนสี Mt.ZAO เดินเล่น กินซัง ออนเซ็น แวะทักทาย น้องหมาอาคิตะ ที่ อาคิตะอินุ โนะ ซาโตะ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะ ดาเตะ ช้อปปิ้งชินจูกุ พักออนเซ็น 2 คืน

รหัสทัวร์

JP_JL00232

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

24 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 5คืน

ราคาเริ่มต้น

69,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Japan Airlines

ต.ค. 67

74,900฿

24-30

69,900฿

29-04พ.ย.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

24 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67

74,900

74,900

71,900

14,900

10,500

59,900

26

29 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67

69,900

69,900

66,900

14,900

10,500

54,900

26

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ)

Day : 2

โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) – เมืองอาโอโมริ (สนามบินอาโอโมริ) – ปราสาทฮิโรซากิ – เมืองโทวาดะ – ทะเลสาบโทวาดะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 3

อาคิตะ อินุ โนะ ซาโตะ – ทะเลสาบทาซาวะ – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะ ดาเตะ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

Day : 4

เมืองฮิราซูมิ – วัดซูซอนจิ – ล่องเรือเกบิเค – กินซัง ออนเซ็น – เมืองเซนได

Day : 5

เทือกเขาซาโอ้ – นั่งกระเช้าชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ฟุกุชิม่า

Day : 6

เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

Day : 7

วัดอาซากุสะ – อิออน มอลล์ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง