เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

ทัวร์ญี่ปุ่น

/

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 7วัน 4คืน (SQ)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 7วัน 4คืน (SQ)

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 7วัน 4คืน (SQ)

เที่ยวญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 7วัน 4คืน ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ และชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์

JP_SQ00029

ประเทศ

ญี่ปุ่น

กำหนดการเดินทาง

08 ต.ค. 67 - 09 พ.ย. 67

จำนวนวัน

7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

47,990บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Singapore Airlines

ต.ค. 67

49,990฿

08-14

49,990฿

13-19

49,990฿

21-27

49,990฿

31-06พ.ย.

พ.ย. 67

47,990฿

03-09

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

08 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67

49,990

46,990

46,990

12,000

10,000

39,990

25

13 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67

49,990

46,990

46,990

12,000

10,000

39,990

25

21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67

49,990

46,990

46,990

12,000

10,000

39,990

25

31 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67

49,990

46,990

46,990

12,000

10,000

39,990

25

03 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67

47,990

44,990

44,990

12,000

10,000

39,990

25

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์

Day : 2

สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสึคันนง - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า

Day : 3

ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - มัตสึโมโต้ คามิโคจิ - อิออน

Day : 4

เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - พิธีชงชาญี่ปุ่น โอซาก้า - ชินไซบาชิ

Day : 5

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

Day : 6

ดิวตี้ฟรี - ปราสาทโอซาก้า - ตลาดปลาคุโรมง - ริงกุ เอาท์เล็ท - สนามบินคันไซ

Day : 7

สนามบินชางงี - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง