เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

10.00 - 19.00 น.

เราช่วยคุณได้

@bossholiday

Travel License : 11/08587

หน้าแรก

/

อุซเบกิสถาน

/

แพ็กเกจ THE PEARLS OF THE UZBEKISTAN 4วัน 3คืน

แพ็กเกจ THE PEARLS OF THE UZBEKISTAN 4วัน 3คืน

แพ็กเกจ THE PEARLS OF THE UZBEKISTAN 4วัน 3คืน

รหัสทัวร์

PKG_0218

สถานที่

อุซเบกิสถาน

กำหนดการเดินทาง

14 มิ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

658ดอลล่าร์/ท่าน

อัตราค่าบริการ

รายการ

2 ท่าน

3-6 ท่าน

7-10 ท่าน

สถานะ

Huvaydo Hotel (3 ดาว)

2 ท่าน

658

3-6 ท่าน

615

7-10 ท่าน

550

Zilol Baxt Hotel (3 ดาว)

2 ท่าน

658

3-6 ท่าน

615

7-10 ท่าน

550

Milan Hotel (4 ดาว)

2 ท่าน

755

3-6 ท่าน

705

7-10 ท่าน

610

Continental Hotel (4 ดาว)

2 ท่าน

755

3-6 ท่าน

705

7-10 ท่าน

610

ไฮไลท์

โรงเรียนสอนศาสนาคูเคลดาสห์ (Kukeldash Madrassah)

สุเหร่าจูมา (Juma Mosque)

พิพิธภัณฑ์งานศิลปะแห่งชาติ (Applied Arts Museum)

กลุ่มอาคารคาสต์อิหม่าม (Khast-Imam Complex)

สถานีรถไฟความเร็วสูงทาชเคนต์

สถานีรถไฟความเร็วสูงแห่งซามาร์คานด์ (Samarkand Station)

ซามาร์คานด์ (Samarkand)

สถานที่ฝังศพกูริ อามีร์ (Guri Emir, Amir Temur Mausoleum)

จัตุรัสเรจิสถาน (Registan Square)

มัสยิดบิบิ คานุม (Bibi Khanym Mosque)

ตลาดกลาง / ซิยอป โบซาริ (Central Market/Siyab Bozori Bazaar)

กลุ่มสถาปัตยกรรมชาห์ อิ ซินดา (Shah i Zinda Complex)

หอดูดาวอูลุก เบค (Ulugh Beg Observatory)

พิพิธภัณฑ์อัฟราเซียบ (Afrasiab Museum)

หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil

ทาชเคนต์ (Tashkent)

สถานีรถไฟใต้ดิน (The Tashkent Metro)

จัตุรัสอามีร์ ตีมูร์ (Amir Temur Square)

ชมเมืองโดยรอบ และสวนสาธารณะ โดยมีฉากหลังเป็น หอโทรทัศน์แห่งทาชเคนต์ (TV Tower)

จัตุรัสอิสรภาพ (Independence Square) หรือฮัสตีอิหม่าม (Hasti Imam Square)

ภายนอกวังโรมานอฟ (Former Residence of Prince Romanov / The Palace of Grand Duke Nicholas Constantinovich)

ภายนอก โรงละครอลิสเชอร์ นาวอย (Alisher Navoi Opera and Ballet Theatre)

ห้างซามาร์กานด์ ดาร์โวซ่า (The Mall Samarqand Darvoza)

ตลาดคอร์ซู หรือ ตลาดตะวันออก (Chorsu or East- Bazaar)

รายละเอียดโปรแกรม

Day 1

ท่าอากาศยานทาชเคนต์ – ทาชเคนต์

Day 2

ทาชเคนต์ – นั่งรถไฟความเร็วสูง AFROSIYAB (สู่) ซามาร์คานด์ – ซามาร์คานด์ (Unesco)

Day 3

ซามาร์คานด์ – หมู่บ้านท่องเที่ยว Konigil – นั่งรถไฟความเร็วสูง AFROSIYAB (สู่) ทาชเคนต์ ทาชเคนต์

Day 4

ทาชเคนต์ – สนามบินทาชเคนต์

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 30 ครั้ง